فروت ست

افزایش میزان باردهی و تشکیل میوه در محصولات باغی از نظر اقتصادی بسیار مهم می باشد. به کارگیری اصول مدیریتی متفاوت نسبت به روش های کشاورزی سنتی در بالا بردن سطح راندمان و پتانسیل درختان بارده  بسیار موثر می باشد. استفاده از روش ها و برنامه های تغذیه ای دقیق توان درختان بارده را جهت تولید میوه هایی با کیفیت و کمیت عالی به حد کمال می رساند و از سال آوری درختان میوه  جلوگیری به عمل می آورد.

• سال آوری درختان میوه به چه معناست؟

سال آوری بدین معناست که در یک سال درختان بسیار پر محصول بوده و سال بعد درختان بسیار کم محصول و بعضا بدون محصول می مانند. دلیل این اتفاق این است که در سال پر محصول تمام انرژی درخت مصرف شده و گیاه انرژی لازم جهت تولید و نگهداری جوانه را ندارد. عدم تغذیه مناسب و به موقع درختان باعث افت سلامت عمومی، بروز اختلالات فیزیولوژیک، کاهش مقاومت درختان در برابر آفات و بیماری ها و به دنبال آن کاهش عملکرد و کیفیت میوه می گردد.

⇐ به طور کلی تغذیه درختان میوه در طی چند مرحله اصلی در زمان های مختلف صورت می گیرد:

• پس از برداشت میوه

• زمستان

• زمان تورم جوانه ها

• پس از ریزش گلبرگ ها

• فندقی شدن میوه

• طول دوره رشد میوه

• تغذیه درختان میوه پس از برداشت محصول

گیاهان و درختان در طی فصل رشد نیاز های تغذیه ای متفاوتی دارند یکی از مهمترین مراحل که در آن تغذیه ی درختان از اهمیت بسیاری برخوردار است مرحله ی پس از برداشت محصول و قبل از برگ ریزان از طریق محلول پاشی با ترکیبات فروت ست می باشد. همانطور که هر انسان بعد از انجام فعالیت مداوم برای تامین انرژی تحلیل رفته به غذای مناسب نیاز دارد، گیاهان نیز از این قائده مستثنی نیستند. و بعد از  پایان دوره باردهی و برداشت میوه به مواد غذایی جهت آماده سازی مجدد گیاه به منظور باردهی مناسب در دوره ی بعدی نیاز دارند.

• ضرورت تغذیه درختان پس از برداشت محصول

معمولا کشاورزان بعد از برداشت میوه، درختان را به حال خود رها میکنند و هیچ برنامه تغذیه ای برای تامین نیازهای غذایی آن ها در نظر نمی گیرند. در حالی که جوانه های زایشی سال بعد در صورتی می توانند رشد و فعالیت خود را آغاز کنند که از قبل عناصر غذایی لازم در آن ها ذخیره شده باشد. در پایان فصل و پس از برداشت محصول فرآیند تولید و ذخیره سازی عناصر در درختان همچنان ادامه دارد اما مخازن ذخیره عناصر از میوه به جوانه ها تغییر میکند. در صورت عدم تغذیه مناسب و به موقع درختان، جوانه ها به مواد غذایی لازم دسترسی نداشته بو در نتیجه این جوانه ها قادر به رشد و تولید گل نخواهند بود. و در صورت تولید، گل ها ضعیف بوده و عملکرد بسیار پایین خواهد بود.

فروت ست چیست؟

فروت ست (Fruit set ) یک عبارت لاتین به معنی تنظیم میوه است و در واقع مرحله شروع تشکیل میوه را فروت‌ست می‌گویند. بر اساس تحقیقات بدست آمده حدود 80% عناصری که برای مرحله شروع تشکیل میوه (فروت ست) مورد نیاز است از طریق ذخایر سال قبل گیاه تامین می گردد. و کود دهی در همان سال تاثیر زیادی در فروت ست سال جاری ندارد. ازت، روی و بر در کنار یکدیگر مهمترین و موثرترین عناصر جهت تشکیل میوه در زمان فروت ست می باشند که در بهبود و افزایش گلدهی و تبدیل بیشتر گلها به میوه گشته و کیفیت محصول تاثیر بسزایی دارد.

• اهمیت فروت ست و بهترین زمان انجام آن

توانایی رشد اولیه جوانه ها و تشکیل میوه در بهار تا حد زیادی به ذخیره سازی عناصر غذایی در سال قبل وابسته می باشد. درختان پس از اتمام باردهی تمام توان خود را صرف تقویت جوانه های زایشی نموده تا گلدهی و میوه دهی مناسبی در سال آینده داشته باشد. بنابراین تغذیه پس از برداشت درختان با استفاده از ترکیبات فروت ست یک مرحله بسیار مهم است که باید در برنامه تغذیه هر باغبان قرار بگیرد. عناصر غذایی جذب شده توسط برگ ها در طی محلول پاشی فروت ست در سرشاخه ها و جوانه های گل ذخیره می شوند. با افزایش غلظت عناصر غذایی در سرشاخه ها و جوانه ها ضمن تامین عناصر مورد نیاز در اوایل فصل رشد، مقاومت آن ها نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش پیدا میکند.

⇔ بهترین زمان های استفاده از فروت ست

↵ بعد از برداشت محصول و قبل از خزان برگ ها
↵ زمان تورم جوانه ها

⇔ نقش عناصر تشکیل دهنده کود فروت ست

↵ نیتروژن :

این عنصر در تامین هیدرات کربن نقش دارد و انرژی لازم برای جوانه ها را تولید می نماید. در نتیجه مقاومت جوانه ها را در برابر سرمای زمستان بالا می برد.

↵ بُر:

در گرده افشانی نقش اساسی ایفا می کند. از این رو محلول پاشی این عنصر پس از برداشت و به خصوص در اواخر زمستان ( زمان تورم جوانه ها ) از گرده افشانی ناقص و ریزش میوه جلوگیری به عمل می آورد.

↵ روی:

روی نقش اصلی در تسریع رشد جوانه ها را به عهده دارد. همچنین مصرف این عنصر در زمان تورم جوانه ها باعث می شود درخت سریع تر از خواب زمستانه بیدار شود و در نتیجه گرده افشانی بهتر و موثرتری را دارا باشد.

• مزایای محلول پاشی فروت ست پس از برداشت میوه

↵ بهبود روند تشکیل و تکامل تخمک

↵ افزایش میزان گرده افشانی موثر در بهار سال بعد

↵ افزایش مقاومت جوانه های گل نسبت به سرمای بهاره

↵ تشکیل میوه سالم

↵ افزایش میوه دهی