لکه سیاه سیب ( Apple Scab )

لکه سیاه سیب از نظر اقتصادی جز مهمترین بیماری های قارچی و خسارت زا برای درختان سیب محسوب می گردد. لکه سیاه سیب در مناطق با آب و هوای خشک کمتر دیده می شود. اما در مناطقی که در فصل بهار و اوایل تابستان آب و هوای مرطوب و خنکی دارند بسیار شایع می باشد و در برخی از سال ها موجب خسارت بسیار شدیدی می گردد. بر اثر ابتلا به این بیماری و آلوده شدن میوه و دم میوه، محصول دچار ریزش می شود و در صورت باقی ماندن میوه بر روی درخت کیفیت آن به شدت دچار افت شده و از بازار پسندی آن ها کاسته می شود.

چرخه زندگی قارچ عامل لکه سیاه سیب

قارچ عامل بیماری Venturia inaequalis است و شکل غیر جنسی آن Spilocaea pomi نام دارد. این قارچ در فرم غیر جنسی تولید کنیدیفور و کنیدیوم می کند که کندیوم ها تک سلولی و دوکی شکل هستند. زمستان گذرانی این قارچ در برگ ها و میوه های آلوده كه بر روی زمین ریخته اند زمستان گذرانی می باشد. در فصل پاییز قارچ شروع به تشکیل اندام های باردهی کوچک به نام pseudothecia می کند. در اواخر زمستان یا اوایل بهار با مساعد شدن شرایط آسکوسپور ها در درون این اندام ها شروع به رشد کرده و بالغ می شوند. بلوغ و خروج آسکوسپورها (اندام‌های جنسی قارچ) همزمان با بازشدن جوانه‌ ها بوده و تا مرحله گلدهی کامل ادامه دارد. با بارش باران آسکوسپورهای بالغ در هوا آزاد می شوند.

علائم بیماری لکه سیاه سیب

علائم این بیماری بر روی قسمت های مختلف گیاه قابل مشاهده می باشد از جمله:

برگ ها،دمبرگ ها، گل، گلبرگها، فلس جوانه ها، میوه، دم میوه، شاخه های جوان و کوچک. بارزترین علائم لکه سیاه بر روی برگ و میوه مشاهده می شود.

علائم بیماری بر روی برگ:

اولین علائم بیماری در فصل بهار پس از شکفتن جوانه ها و خروج برگ ها در سطح زیرین برگ قابل مشاهده می باشد. سطح رویی برگ نیز با باز شدن کامل برگ مورد حمله این بیماری قرار می گیرد. در ابتدا لکه ها به رنگ سبز زیتونی بوده ولی به مرور زمان به رنگ قهوه ای تیره با ظاهری مخملی در می آیند. در صورت بالا بودن شدت آلودگی در قسمت دمبرگ و افزایش لکه ها، در طی چند روز برگ ها زرد، چروکیده و دچار ریزش می شوند.

علائم بیماری روی گل و میوه:

آلودگی گل در زمان گلدهی در قاعده ی گل و کاسبرگ ها به صورت لکه های کوچک به رنگ سبز تیره نمایان می شود. آلودگی در ساقه دم گل موجب ریزش میوه های در حال تشکیل و جوان می گردد. چنانچه آلودگی پس از تشکیل میوه رخ دهد لکه های گرد به رنگ و زیتونی رنگ بر روی میوه ایجاد می شود. به تدریج با پیشرفت آلودگی این لکه ها به رنگ سیاه در آمده و حالت کرکی پیدا می کنند. در آلودگی های شدید ممکن است پوست میوه دچار ترک خوردگی های سطحی یا عمیق شود. در نهایت میوه های آلوده کوچک و بد شکل مانده و بازار پسندی خود را از دست می دهند.

لکه سیاه سیب علائم غیر مستقیمی نیز بر روی درختان سیب نشان می دهد از جمله علائم آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ریزش زود هنگام برگ ها

تقلیل جوانه ها

کاهش قدرت رشد درختان

کاهش مقاومت درختان دربرابر انواع تنش ها

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه سیاه سیب

استفاده از ارقام مقاوم به بیماری

جمع آوری و انهدام برگ‌ها و میوه‌های آلوده افتاده بر روی زمین

حذف علف های هرز ( میزبان بسیاری از اقات و بیماری ها می باشند )

سمپاشی با بردوفیکس پس از ریزش ٧۰ درصد برگ‌ها در پاییز

سمپاشی با بردوفیکس قبل از تورم جوانه‌ها

مبارزه شیمیایی با لکه سیاه سیب

به منظور مبارزه شیمیایی با لکه سیاه سیب می توان از سموم قارچکش زیر استفاده نمود.

دودين

بنوميل

كاپتان

فيلينت

استروبي

بلكيوت

دومارك

بايكور