تغذیه و کود دهی زمستانه درختان به روش چالکود، اصول و نحوه اجرای آن مقالات
تغذیه و کود دهی زمستانه درختان به روش چالکود، اصول و نحوه اجرای آن
∴ضرورت تغذیه درختان میوه در زمستان یکی از عوامل تاثیر گذار و بسیار مهم در بهبود کمی و...
2 سال قبل
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه درختان میوه، نحوه پیشگیری و مبارزه با آن مقالات
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه درختان میوه، نحوه پیشگیری و مبارزه با آن
مرگ نهال ها و درخـتـان میوه توسط قارچ هاي بيماري زاي خاكزاد یکی از مشکلات مهم کشاورزان می...
2 سال قبل
اهمیت تغذیه درختان میوه پس از برداشت محصول و مبانی فروت ست مقالات
اهمیت تغذیه درختان میوه پس از برداشت محصول و مبانی فروت ست
افزایش میزان باردهی و تشکیل میوه در محصولات باغی از نظر اقتصادی بسیار مهم می باشد. به کارگیری...
2 سال قبل
بیماری گیاهی لکه سیاه سیب و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن مقالات
بیماری گیاهی لکه سیاه سیب و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن
لکه سیاه سیب ( Apple Scab ) لکه سیاه سیب از نظر اقتصادی جز مهمترین بیماری های قارچی و...
2 سال قبل
کرم سیب و نحوه کنترل و مبارزه با آن مقالات
کرم سیب و نحوه کنترل و مبارزه با آن
کرم سیب Cydia Pomonella کرم سیب یک آفت بسیار مهم و جهانی است که در کشور ایران و...
3 سال قبل
لکه غربالی درختان میوه هسته دار، آشنایی با بیماری و نحوه مبارزه با آن مقالات
لکه غربالی درختان میوه هسته دار، آشنایی با بیماری و نحوه مبارزه با آن
لکه غربالی یکی از مهمترین بیماری های قارچی درختان میوه هسته دار است. این بیماری در اکثر مناطق...
3 سال قبل
بیماری گیاهی لکه موجی گوجه فرنگی و نحوه مبارزه با آن مقالات
بیماری گیاهی لکه موجی گوجه فرنگی و نحوه مبارزه با آن
 لکه موجی گوجه فرنگی ( Tomato Early Blight ) بیماری گیاهی لکه موجی یا بلایت زودرس انتشار جهانی...
3 سال قبل
آشنایی با کنه تارتن دو لکه ای و نحوه خسارت آن به گیاهان مقالات
آشنایی با کنه تارتن دو لکه ای و نحوه خسارت آن به گیاهان
کنه تارتن دو لکه ای یکی از چندخوار ترین آفات شناخته شده در سراسر جهان می باشد. این...
3 سال قبل
پیچیدگی برگ هلو، آشنایی با بیماری( لب شتری هلو ) و نحوه مبارزه با آن مقالات
پیچیدگی برگ هلو، آشنایی با بیماری( لب شتری هلو ) و نحوه مبارزه با آن
پیچیدگی برگ هلو ( لب شتری ) پیچیدگی برگ هلو که به نام های دیگری همچون لب شتری...
3 سال قبل